Po długiej i mroźnej zimie, wszystkie dzieci z utęsknieniem oczekiwały przyjścia wiosny. Każdego dnia obserwowały pogodę i przyrodę. Wiosna bowiem, wszystkim dzieciom kojarzy się z przylotem bocianów, śpiewem ptaków, kwitnieniem bazi i pojawieniem się pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśniegów i krokusów.

Sygnałem zwiastującym nadejściem nowej pory roku był dzień kalendarzowej wiosny tj. 21 marca. Wtedy w naszym przedszkolu podczas zabawy dzieci znalazły w ogrodzie przedszkolnym list od Wiosny, w którym Wiosna zaprosiła je do wykonania różnych zadań. Następnie ochoczo przystąpiły do różnych zabaw i  konkurencji takich jak:

  • odpowiadanie na pytania dotyczące wiosny,
  • poszukiwanie oznak wiosny ukrytych w ogrodzie przedszkolnym,
  • rozwiązywanie zagadek o tematyce wiosennej,
  • naśladowanie ruchem motyli, żab i bocianów.

Jednak zgodnie z tradycją naszego przedszkola należało jeszcze pożegnać się ze złą zimą. Tak więc tego samego dnia, a więc 21 marca 2016 r. wzięliśmy udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – powitania wiosny”. Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie.  Barwny korowód udał się ulicami naszej miejscowości. Dzieci z wesołym śpiewem, kolorowymi kwiatkami, wzbudzały zainteresowanie przechodniów, a przebijające się przez chmury wiosenne słońce rozświetlało roześmiane twarze dzieci. Po dotarciu na plac przedszkolny tradycyjnymi okrzykami „precz zimo zła”, ,,Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, Ciebie dziś żegnamy, bo Wiosnę witamy”, wierszykami i piosenkami pożegnaliśmy zimę. Następnie kolorowym gaikiem udekorowaliśmy plac przedszkolny.

Przyjście nowej pory roku jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci same zajęły się hodowlą grochu, cebuli, fasoli czy rzeżuchy. W wazonach pojawiły się bazie,  i gałązki forsycji. Nie zabrakło też prac plastycznych dotyczących pierwszych zwiastunów: zarówno kwiatów, roślin jak również ptaków.  Nie zabrakło też okazji do wspólnej zabawy. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy nadzieję że zagości u nas na dobre.