„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”

10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego z oddziałami Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim uczczono uroczystą akademią w 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Prestiżu ceremonii dodała obecność pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Tło sceny stanowił jesienny pejzaż z motywem przydrożnej brzozy i grób oznaczony krzyżem – symbolem poległych w imię wolności ojczyzny. Program artystyczny – montaż poetycko-muzyczny przedstawili uczniowie kl.II c pod kierunkiem pani Małgorzaty Wrońskiej.

Na wstępie uczestnicy szkolnej uroczystości wysłuchali wyjątkowo dostojnie i pięknie zagranej na skrzypcach przez Wiktorię Tofel „Roty”. Uroczyste spotkanie młodych Polaków z trudną, narodową przeszłością, podkreślone kotylionami w barwach narodowych, w przeddzień „11 listopada – to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa…” Młodzież kamienieckiej szkoły oddała hołd minutą ciszy wszystkim tym, za których przyczyną pamiętny dzień 11 listopada 1918 roku przeszedł do historii jako radosne Święto Niepodległości.

Delegacja uczniów zapaliła znicze przy Kamieniu Katyńskim, upamiętniającym zamordowanych podczas II wojny światowej. Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali recytacji patriotycznej poezji na temat odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Spełniły się marzenia wielu patriotów, dla których Ojczyzna była dobrem najwyższym, co wyraził poeta w słowach:

„Byłaś samotna i przez świat wzgardzona,

Gdy na niewolę skazano Cię długą.

Dziś zmartwychwstałaś, Polsko Odrodzona!

Wrażenia publiczności spotęgowały wzruszające pieśni patriotyczne: „ My, Pierwsza Brygada”, „ Wojenko, wojenko”, „Piechota” w wykonaniu szkolnego chóru ( kl. IV – VI) pod kierunkiem pani Bogumiły Pietrusewicz. Do zadumy i refleksji skłonił zebranych występ chórku gimnazjalistów, który zaśpiewał współczesną piosenkę z repertuaru K. Klenczona „Biały krzyż” (O. Kołosowska, K. Cymbała, A. Bielas) oraz utwór „Nadzieja” J. Wójcickiego  (O. Kołosowska, K.Cymbała). Przedstawienie w murach kamienieckiej szkoły stało się kolejną lekcją historii, a przeżyte chwile wzruszenia na długo zostaną w pamięci tych, którzy dzięki przedstawieniu mogli uczyć się patriotyzmu.

Zwieńczeniem uroczystości stało się ogłoszenie wyników przeprowadzonych w szkole konkursów: wiedzy o patronie B. Chrobrym ( Im – J. Jankojć, IIm – K. Służyńska, IIIm – N. Łuczak, „ Omnibus” (Im – A. Siembab, IIm. W. Ciapka) oraz promujących czytelnictwo w ramach Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Pani dyrektor B. Kołodziej oraz panie: A. Rembiasz, A. Wojtaszczyk, Iwona Bukańska-Flinta wręczyły dyplomy  i nagrody  zwycięskim uczniom.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Bożena Kołodziej przywołała słowa z wiersza księdza Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” i poprosiła, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłej 9 listopada 2017 r. pani Ireny Stygi – wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego, następnie pełniącej funkcję wicedyrektora Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim, a także pełnomocnika wójta do spraw oświaty w Gminie Kamieniec Ząbkowicki. Pamiętajmy zatem o osobie z pasją, przyjaznej dla uczniów i nauczycieli… – powiedziała ze wzruszeniem pani dyrektor.

Dorota Twardowska