Do Szkoły Podstawowej nr 1 Kamieńcu Ząbkowickim przyjechali aktorzy z Teatru profilaktycznego z Krakowa „Inspiracja”. 30 maja 2017 r. przedstawili dwa spektakle dostosowane odpowiednio do grup wiekowych.

Pierwszy spektakl pt. „Psoty nie z tej ziemi”, miały możliwość obejrzeć dzieci  z klas I-III. Poświęcony był zasadom bezpieczeństwa i poruszał problemy  bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpieczny dom, uwaga obcy, niebezpieczne zabawy. Przedstawienie było bardzo zabawne, ale jednocześnie pouczające i nakłaniające dzieci do aktywnego udziału w tej specyficznej lekcji wychowawczej. Po przedstawieniu aktorzy przeprowadzili z dziećmi krótką pogadankę na temat konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na ulicy, w domu, podczas zabawy oraz w kontaktach z osobami, których nie znamy.

Spektakl, który mieli możliwość obejrzeć uczniowie z klas IV – VI, nosił nazwę „Blogerka” i poruszał problematykę agresji i przemocy. Sztuka została tak przedstawiona, by uświadomić młodemu człowiekowi czym jest agresja i przemoc, jakie są konsekwencje stosowania przemocy, jak kształtować w sobie zachowania asertywne jako alternatywę dla agresji. Zaprezentowany został uczniom: „Trójkąt Przemocy” – Sprawca, Ofiara, Świadek. Po zakończonym przedstawieniu aktorzy przeprowadzili z uczniami krótką pedagogizację dotyczącą reagowania na przemoc i agresję. Zwrócono uwagę na kształtowanie w sobie  umiejętności radzenia sobie w warunkach doświadczania przemocy i wypracowanie mechanizmów obrony przed agresją.