W Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Stąd nasz ród”. Nad przedsięwzięciem, zainicjowanym przed kilkunastu laty przez panią Bożenę Glinę, w tym roku patronat objęła pani dyrektor Bożena Kołodziej. Organizacją uroczystości zajęły się panie: A. Rembiasz i A. Wydra.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor Bożena Kołodziej, witając zaproszonych gości, jury konkursu (D. Twardowska, I. Bukańska-Flinta, N. Jędrzejewska), uczestników, rodziców, jednocześnie życząc wspaniałych wrażeń i sukcesów. Do konkursu recytatorskiego przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w Kamieńcu Ząbkowickim w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – II oraz kl. III. Decyzją jury w kl. I – II zwyciężyła Zuzanna Stefaniak, II m zajęła Wiktoria Urbaniak, a III m – Magdalena Pazdan. W kl. III  zwyciężył Bartosz Koprzak, IIm – zajęła Martyna Roicka, a IIIm – Weronika Kwiatkowska. W obu kategoriach wiekowych przyznano wyróżnienia, które otrzymali: Daria Hładczuk  i Julian Budnik. W części artystycznej uroczystości grupa świetlicowa zaprezentowała taniec  i piosenkę małych, ale pełnych marzeń o przyszłości strażaków pod kierunkiem pani Grażyny Mikulskiej we współpracy z panią Felicją Wołyńską (autorką słów).

Ważną częścią spotkania była opowieść honorowego gościa o własnej twórczości, deklamacja wierszy, promocja najnowszego tomiku oraz zaproszenie dzieci z publiczności do wspólnej recytacji.  Pani Wołyńska zachęcała uczniów do pisania, bo książka zachęca do pisania, przecież każdy ma coś do powiedzenia, trzeba odkrywać w sobie to, co w was drzemie, we wszystkim można być twórczym i wykorzystywać pomysły, rozwijać swoje różnorodne zainteresowania. Wręczyła również tomiki swojego najnowszego dzieła „Ecie, pecie, co Pani plecie?” ilustratorom wierszy, czyli dzieciom z naszych przedszkoli i szkół. Podarowała również tomiki wierszy: „Strofy w kwiatach”, „Za drzwiami wyobraźni”, „Ecie, pecie, co Pani plecie?” bibliotekom szkolnym. Pani A. Rembiasz serdecznie podziękowała za ufundowanie tak cennych pamiątek dla autorów ilustracji. Prace dzieci cieszą się  uznaniem i dlatego zostały uhonorowane umieszczeniem ich w tomiku poezji pani Felicji. Wyrazem uznania dla wrażliwej, pełnej serdeczności i ciepła poetki o złotym sercu stały się bukiety kwiatów, wręczone przez dzieci.

W gościnnych progach szkoły 10 kwietnia 2018 roku zawitali znamienici goście: wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Dominik Krekora, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2 Arkadiusz Albrecht, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jolanta Kużdżał. Honorowym gościem uroczystości była pani Felicja Wołyńska, która słuchała recytacji swoich wierszy w wykonaniu  uczniów oraz zaprezentowała swój  tomik poetycki  „Ecie, pecie, co Pani plecie?”. Głos zabrał wójt Gminy Marcin Czerniec, który, doceniając radość, humor i wnikliwą obserwację życia w poezji pani Felicji Wołyńskiej, zauważył, że słowo mówione jest  pięknem, zatem należy je pielęgnować. Gdy mali recytatorzy, pełni pasji i chęci deklamowania dorosną, dar mówienia przyjdzie im z łatwością. Podziękował pani Felicji, rodzicom oraz pani dyrektor i pedagogom  za wkład pracy w wychowanie młodego pokolenia w małej ojczyźnie zgodnie z maksymąStąd nasz ród”. Ród, który w przyszłości napawać będzie nas dumą. Na zakończenie pani dyrektor Bożena Kołodziej podziękowała  wszystkim za udział  w spotkaniu i wręczyła dyplomy podziękowań.

Dorota Twardowska