Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, iż w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Centrum Edukacji Kulturalnej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa” – w kwocie 100 740,28 zł.

W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt, tj.:

  • system nagłośnienia,
  • system oświetlenia,
  • scenę mobilną,
  • meble konferencyjne (mównica, stoły konferencyjne oraz krzesła).

Sprzęt będzie służył do organizacji wydarzeń kulturalnych i dalszego rozwoju Gminnego Centrum Kultury a także zwiększenia jego roli w przestrzeni publicznej i pobudzeniu aktywności obywatelskiej. Przeniesieniu ulegnie część funkcji z budynku Gminnego Centrum Kultury do „Centrum Edukacji Kulturalnej Czerwony Kościółek” umożliwiając tym samym szerokie społeczne uczestnictwo w kulturze, między innymi poprzez stworzenie ciekawego miejsca na spotkanie z kulturą i sztuką.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Dofinansowanie pozyskane na Centrum Edukacji Kulturalnej w Kamieńcu Ząbkowickim_04

Centrum Edukacji Kulturalnej – ul. Zamkowa

Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej

Zamówienie zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie pozyskane na Centrum Edukacji Kulturalnej w Kamieńcu Ząbkowickim_03_