Szkołę Podstawową nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziły przedstawicielki banku PKO w Ząbkowicach Śląskich, które opowiedziały dzieciom, czym jest SKO.

Uczniowie poznali historię SKO i dowiedzieli się, że jest to szkolny system oszczędzania w ramach, którego każdy może gromadzić pieniądze na specjalnych książeczkach, prowadzonych przez PKO Bank Polski. Szkolne Kasy Oszczędności mają 80 lat i od początku istnienia ich zadaniem było ćwiczenie dzieci w oszczędzaniu. Swoją popularność SKO zyskało po zakończeniu II wojny światowej. W ciągu kilku lat założono 20 tysięcy książeczek. Książeczki te stały się ikoną oszczędności w Polsce. Uczniowie naszej szkoły już od 4 lat należą do SKO.

Podczas spotkania, które odbyło się 11 kwietnia br., Panie wielokrotnie podkreślały, iż książeczki SKO znają rodzice. W ramach oszczędzania uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawcą Małgorzatą Staniak – opiekunem SKO, przygotowały apel na temat Szkolnego Systemu Oszczędności. Panie rozdały każdemu oświadczenia, które pozwolą im stać się członkiem SKO. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety związane z SKO.