„Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie. Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości …”

Te oto słowa, wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego, stały się mottem tegorocznego Dnia Niepodległości i Dnia Patrona naszej szkoły pt. „Barwy mojej Ojczyzny” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Uroczystość rozpoczęliśmy od przywitania gości. Byli wśród nich wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki, radni Rady Gminy, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jolanta Kużdżał, p.o. kierownika Centrum Integracji Społecznej Agata Mroczek, przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 Martyna Hajduś-Stolarczyk oraz pracownicy szkoły wraz z uczniami.

Przed uroczystym odśpiewaniem hymnu szkoły, w brzmieniu werbli, wkroczył poczet sztandarowy. Następnie po przepięknie wykonanej przez chór pieśni „Uwierz Polsko! Naszej wiary nie zabraknie nam! …”, narratorzy „przenieśli” nas w epokę średniowiecza i czasy króla Bolesława Chrobrego. Pomógł w tym fragment chorału gregoriańskiego, który narodził się właśnie we wczesnym okresie tej epoki. Na scenę wkroczyli wówczas Bolesław Chrobry, cesarz Otto III, kronikarz władcy polskiego oraz biskup gnieźnieński Hipolit. Odegrali oni scenę zjazdu gnieźnieńskiego z 1000 roku, wojen z Niemcami w latach 1002 – 1018 oraz koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski.

W wiek osiemnasty przeniosły nas dźwięki trąbki i piosenka „Gdzie są kwiaty z tamtych lat …”. Uczniowie, przy pomocy filmiku, przypomnieli nam okoliczności utraty przez Polskę niepodległości w XVIII wieku, a potem próby jej odzyskania i powstania kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Wspominali czas prześladowań przez zaborców oraz wielką emigrację tysięcy rodaków. Zuzia Dziatczyk odegrała fragment poloneza g-moll Fryderyka Chopina – najsłynniejszego polskiego kompozytora i ówczesnego emigranta. Chór przepięknie wykonał pieśń „Co to jest niepodległość?”.

W części końcowej akademii wspominaliśmy Józefa Piłsudskiego, który najbardziej przysłużył się do odrodzenia Polski. Obejrzeliśmy oryginalne filmy z czasów I wojny światowej, konflikty zbrojne Polski po zakończeniu wojny. Chór wykonał pieśni „Marsz I brygady” oraz „Przybyli ułani”, a uczniowie klasy III wykonali taniec z kilkumetrowymi flagami pt. „Barwy Ojczyzny”.  Na zakończenie zaśpiewaliśmy hymn Polski, włączając się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, a recytator wydeklamował:

„Powstała z martwych nie Polska, lecz Prawo!

Bo Polska martwą nie była ni chwili.

Dola jej tylko była krwawo – łzawą, byśmy w bezprawiu przeszło wiek przeżyli.

To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci.

Wspomnienie dziadków, pieśnią jest dla synów. I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów …!

Pieśń, czyn, wspomnienie,

to jedno – Polska!”

Gromkimi brawami uczestnicy uroczystości podziękowali aktorom, chórowi, tancerzom, obsłudze za ogromną lekcję historii, a zarazem patriotyzmu. Scenariusz oraz reżyserię montażu słowno-muzycznego przygotowała pani Sylwia Grot, przy współudziale pań: Bogusławy Pietrusewicz – chór oraz Izabelli Rudkowskiej, Anny Piątkiewicz – scenografia.

Sylwia Grot
nauczyciel historii i języka niemieckiego 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim