Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim pojechali na lodowisko do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Grupa 52 uczniów doskonaliła swoje umiejętności techniki jazdy na łyżwach.

Celem wycieczki było również propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności sprzyjających rozwojowi fizycznemu i  społecznemu, utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami oraz funkcjonowania w grupie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wycieczce poddawali się łyżwiarskim szaleństwom, dzielnie i z uśmiechem starali się wygrać z grawitacją na lodowisku. Nie obyło się też  bez  upadków, które okazały się na szczęście nie groźne. Wszyscy bawili się znakomicie.

W drodze powrotnej  wstąpiliśmy do McDonalds’a, wszyscy zmęczeni, lecz bardzo szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.  Wycieczkę zorganizowała Pani Aurelia Plejewska. W  opiece  nad uczniami pomagali pani Lidia Jagoda, Iwona Kulińska-Pietrzak, Piotr Jabłoński oraz Dariusz Czarnecki.

Lidia Jagoda