Grupa uczniów Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim, wraz z paniami opiekunkami: Małgorzatą Wrońską, Dorotą Twardowską, Anną Wojtaszczyk i Wiolettą Brzozowską-Szkrabko, udała się na wycieczkę do Wrocławia, chętnie przyjmując zaproszenie przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbary Zdrojewskiej  oraz pracowników Kancelarii Sejmiku do udziału w kontynuacji projektuLekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”.

Największą atrakcją wyjazdu, który miał miejsce 13 października 2015 r., było odwiedzenie siedziby Sejmiku Dolnośląskiego. Wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną, w prześwietnej Sali Sejmiku Dolnośląskiego  poprowadzili pracownicy kancelarii: Marek Sobieraj i Justyna Pantak.

Podczas nietypowej  lekcji, stanowiącej odpowiedź na potrzeby poszerzenia bądź uzupełnienia wiedzy z zakresu wiedzy  o społeczeństwie, można było usłyszeć ciekawe informacje na temat: administracji publicznej, historii samorządu Województwa Dolnośląskiego, komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, klubów radnych Sejmiku, odznaczeń i nagród samorządu Województwa Dolnośląskiego, obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego 16 października.

Na zakończenie zajęć pracownicy Kancelarii Sejmiku przeprowadzili krótki konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku na podstawie informacji przedstawionych na zajęciach. Obowiązywała zasada: „Kto pierwszy, ten lepszy”. Najlepszym refleksem wykazali się: Paweł Szkrabko oraz Kamila Przybylska – uczniowie z klasy IIIb. Zwycięzcy otrzymali drogocenne upominki.

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z całą pewnością dużo dała jej uczestnikom. Zajęcia były zdecydowanie ciekawsze od zwyczajnej lekcji, dlatego też młodzież zapamięta więcej informacji i wzbogaci swoją wiedzę. Może wycieczka zachęciła niektórych do zainteresowania się naszym województwem i wśród uczniów naszej szkoły znajdzie się  przyszły wojewoda? Po opuszczeniu sejmiku był czas na bardziej rozrywkową część wycieczki – Pasaż Grunwaldzki. Krótka chwila została przeznaczona na posiłek w restauracji McDonald’s, a ostatnim punktem wycieczki było kino. Opinie na temat polskiej komedii „Król życia” są podzielone, film jednym się podobał… innym niekoniecznie. Jednak wszyscy na pewno są zgodni, że takie wyjazdy to wyjątkowa okazja do nauki w inny sposób, a przede wszystkim… odpoczynku od pióra i zeszytu.

Dominika Pastuszka i Dorota Twardowska