Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyło się 20 września 2016 r.

W porządku obrad znalazła się ocena realizacji planu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz świetlic wiejskich i środowiskowych. Ponadto analizowane było funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Centrum Integracji Społecznej.

Przebieg prac radnych w trakcie tego posiedzenia można poznać dzięki zapisowi video dostępnemu na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki