3 kwietnia 2015 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Zwołane posiedzenie poświęcone było w głównej mierze dalszej realizacji założeń strategii rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod kątem uzyskania praw miejskich dla sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Podczas obrad przedstawiony był projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji działań w omawianym zakresie. Rada Gminy poprzedniej kadencji uchwaliła wszystkie wymagane prawem dokumenty uprawniające Wójta do dalszych działań. Niemniej jednak w dobrym tonie było zapytać nową Radę co sądzi o tym zagadnieniu. Niestety, pomimo wiedzy, jaką dysponują radni, pomimo przedstawionych wyjaśnień, większość Rady postanowiła przysłowiowo „schować głowę w piasek”, aby tylko nie ujawnić swoich poglądów w temacie. No cóż, radni to też mieszkańcy Gminy. Powinni wypowiedzieć się pierwsi. Jednakże jako poszczególni mieszkańcy (co dało się zauważyć w trakcie sesji) nie mają swojej opinii w tym ważnym dla naszej Gminy temacie.

Tym bardziej zapraszam do obejrzenia nagrania i wysłuchania przebiegu posiedzenia. Ponadto wszystkich zainteresowanych zachęcam do zajrzenia do serwisu PRAWA MIEJSKIE na stronie www.kamienieczabkowicki.eu , gdzie znajdują się wszystkie materiały dotyczące tego ważnego dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki zagadnienia. Dodam, że konsultacje z mieszkańcami całej gminy trwają wraz z zebraniami sołeckimi. Mieszkańcy, w odróżnieniu od części radnych, otwarcie i odważnie wypowiadają swoje zdanie i po zapoznaniu się z zagadnieniem – w większości są za podjęciem inicjatywy mającej na celu uzyskanie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki