Szkołę Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedzili panowie kolejarze z Kamieńca Ząbkowickiego oraz ich pomocnik czworonóg „Rambo” Prelekcję na temat BEZPIECZNEGO PRZEJAZDU mogły zobaczyć klasy I-V.

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. Od 2009 roku trwa cały rok, a od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Nadrzędnym celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. W konsekwencji dążymy do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz na obszarach kolejowych.

Każdego roku na przejazdach dochodzi do 200 – 250 kolizji i wypadków. W ich wyniku ginie kilkadziesiąt  osób. W miejscach niedozwolonych ma miejsce ok. 300 wypadków rocznie i śmierć ponosi tam ponad 200 osób. Bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ” kolei, policji, administracji, samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi.

Przekazano uczniom wiele cennych informacji, oprócz tego nasi uczniowie przeszli szkolenie jak zachowywać się gdy spotkamy psa bez kagańca. Dodatkowo dowiedzieli się w jaki sposób pies Rambo pomaga na kolei. Panowie urozmaicali prelekcję licznymi konkursami z nagrodami.

mgr Barbara Nowaczek / mgr Milena Skotnicka /  mgr Małgorzata Wilk / mgr Elwira Juszczak