Spotkaliśmy się w hali sportowej w odświętnych nastrojach, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, podkreślając ten wyjątkowy apel kotylionami w barwach narodowych.

Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który został przygotowany przez Panie Zuzannę Rutę, Bernadetę Tajkę i Aurelię Plejewską. Oryginalny scenariusz skupiony był na tym, co ważne dla naszego narodu: tradycjach, barwach narodowych, historii, języku ojczystym, patriotyzmie, a co za tym idzie – na poszanowaniu Ojczyzny.

W wzruszających scenach zobaczyliśmy kibiców w barwach narodowych, rodzinę przy stole, usłyszeliśmy piosenki mówiące o Ojczyźnie i wolności. Pięknymi słowami podsumował to uczeń grający postać Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w dialogu z Janem Pawłem II powiedział: „Naród bez przeszłości, bez tradycji, bez kultury nie jest szanowany przez nikogo”. Nowoczesnym i bardzo dynamicznym akcentem okazał się taniec z flagami, w wykonaniu uczennic. Nie zabrakło też pięknego tańca do melodii z filmu pt. „Polskie drogi”, solowych występów uczniów śpiewających piosenki o pięknie naszej Ojczyzny.

Z wyraźnym wzruszeniem mówił też o patriotyzmie i naszej małej ojczyźnie burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec. Ostatnim elementem obchodów Narodowego Święta niepodległości w Szkole Podstawowej nr 1 było wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Okazało się, że wszyscy potrafią się zaangażować i pięknie zaświadczyć o swojej polskości.  Po takiej dawce doznań artystycznych mogliśmy świętować 11 listopada – 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

I.Rudkowska