Uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim od kilku lat uczestniczą pod opieką dyrekcji, wychowawców, siostry zakonnej i pedagoga szkolnego w zbiórce zniczy na kresowe cmentarze.

Zbiórka odbywa się w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Mottem przewodnim tej szlachetnej akcji jest fragment „Poematu repatriacyjnego” Władysława Surowieckego: „Tamże na naszych wschodnich rubieżach bieleją kości ojców i dziadów. Zostały w piachu bronić jeszcze Polski przed zapomnieniem w mrokach historii”.

Zebrane znicze, w kolorach białym i czerwonym, zostały zapakowane w kartony i przekazane do siedziby TVP Wrocław, skąd zostały przekazane na Ukrainę i Wileńszczyznę i zapłonęły na wielu zniszczonych, zapomnianych, wołających o pomoc polskich mogiłach.

Dla naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą żałobne lampki z Polski są nie tylko symbolem pamięci o tych zmarłych Polakach, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi, ale również „kawałkiem Ojczyzny” w szczególnych dniach, kiedy wspominamy tych, którzy już od nas odeszli.

Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w przedsięwzięciu, dzięki któremu możemy dać świadectwo naszej pamięci o przodkach, których groby znajdują się na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, a także na polskich cmentarzach na Ukrainie, remontowanych  przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.

Wydarzenie to było dla nas wielką lekcją patriotyzmu oraz okazją do poznania prawdziwej historii ludzi, którzy zostali siłą zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych stron. Dziękujemy wszystkim rodzicom, przedszkolakom, uczniom i nauczycielom za wsparcie tej patriotycznej akcji, za zaangażowanie i pomoc w „zapaleniu ognia pamięci” na grobach naszych pradziadów i bohaterów narodowych.

Samorząd Uczniowski / Szkolny Klub Wolontariatu