Minął pierwszy miesiąc nauki w nowej szkolnej rzeczywistości. Reforma oświaty spowodowała zmiany, którymi objęte zostały szkoły naszej gminy. Szkoła Podstawowa nr 1 rozlokowała się w dwóch budynkach.

Klasy młodsze uczą się w przy ul Zamkowej 4, natomiast klasy 4 – 7 i pięć oddziałów gimnazjalnych skupiło się przy ul. Zamkowej 3. W sumie idealne warunki do pracy, bliskość budynków umożliwia współpracę nauczycieli i uczniów, a jednocześnie wszyscy mają wystarczająco dużo miejsca i możliwości, aby  dostosować  warunki  pracy w szkole do wymogów reformy.

Klasy młodsze mają teraz przestronne szatnie, klasy do zabaw ruchowych pełne kolorowych pomocy. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z możliwości odpoczynku i odreagowania po uciążliwym siedzeniu w ławce. Do tego gabinety językowy i informatyczny tylko do dyspozycji klas młodszych.

W drugim budynku, pomimo dużej rozpiętości wiekowej uczniów, panuje symbioza i wzajemne zrozumienie. Klasy starsze z pobłażliwością patrzą na rozbieganych czwartoklasistów, którzy z wielką radością zapoznają się z każdym zakamarkiem nowej szkoły. Nad ich bezpieczeństwem czuwają nauczyciele dyżurujący i wychowawcy, ponieważ  szkoła jest duża, a pomysły dziatwy nieograniczone.

Wraz z uczniami i nauczycielami pojawiły się nowe pracownie wyposażone w tablice multimedialne i szereg innych pomocy. Nauczyciele wspólnie pracują nad bezpieczeństwem i organizacją szkoły, która funkcjonuje sprawnie i z korzyścią dla ucznia. Przed dyrekcją, nauczycielami i uczniami rok wytężonej pracy. Nowe wyzwania – programy nauczania, podręczniki, przedmioty, współpraca wszystkich, którym leży na sercu rozwój młodego człowieka. W planach są dalsze prace nad doposażeniem gabinetów, nowe projekty do zrealizowania. Widać, że zmiany wpływają mobilizująco na kamieniecką oświatę.