Takie hasło przyświecało lekcjom powtórzeniowym z języka polskiego w klasie VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, które  dotyczyły odmiennych i nieodmiennych części mowy.

Na początku kwietnia 2017 r. uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy zespołowej. Wcześniej każda grupa losowo została przydzielona do odpowiedniej części mowy. Ustalone zostały główne cele lekcji oraz zasady rywalizacji grup (podział klasy na 5 zespołów, za poprawną odpowiedź grupa otrzymuje punkt, wygrani zyskają ocenę celującą lub bardzo dobrą za pracę na lekcji). Za zadanie mieliśmy ułożyć wierszyki lub rymowanki o rzeczowniku, czasowniku, liczebniku i innych najważniejszych wyrazach w zdaniu oraz przygotować odpowiedni plakat. Nasze plakaty zawierały wiele informacji o formach gramatycznych, pytaniach, rodzajach, odmianie, przykładach wybranej części mowy.

Uczniowie potrafili porozumieć się ze sobą w grupach, zaprezentować plakat skupiając uwagę innych na swojej prezentacji. Miło spędziliśmy ten czas pracując w grupie, utrwaliliśmy w ciekawy sposób niezbędną wiedzę o głównych częściach mowy.

Natalia Sopuch z kl. VI pod opieką p. Alicji Nowakowskiej