Uczniowie klas VII i VIII  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim 9 października 2018 roku przystąpili do napisania VI Dyktanda Niepodległościowego.

Udział w konkursie był dla uczniów przede wszystkim okazją do uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, do rozwijania zainteresowań  humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej,  popularyzacji wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.

Tekst dyktanda nosił tytuł „Dzień jak nie co dzień, czyli minidyktando na stulecie niepodległości” i nie należał do łatwych. Przeznaczony był dla uczniów  klas VII  i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów.

„Mało kto wie, że 11 listopada nie od razu był dniem świątecznym. Wprawdzie już rok po zrzuceniu przez Polskę jarzma zaborów zorganizowano nieoficjalne uroczystości, ale ostatecznie sejm ustanowił 11 listopada Świętem Niepodległości nowo powstałego państwa dopiero w 1937 roku. Data tego arcyważnego święta to po prostu dzień, w którym powierzono Piłsudskiemu naczelne dowództwo, choć piłsudczycy woleliby świętować powrót do Warszawy późniejszego Naczelnego Wodza”.

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie była okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem polskim. W roku 2018/2019 konkurs przeprowadzony został równocześnie w sześciu województwach: małopolskim, lubelskim, opolskim, dolnośląskim, podkarpackim i śląskim. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu. Mamy świadomość, że udział w dyktandzie był okazją do doskonalenia umiejętności poprawnego pisania, zwłaszcza nazw własnych związanych z walką o odzyskanie niepodległości.

Patronat Honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu było Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu. Partnerem wojewódzkim: Stowarzyszenie Ojczyzny – Polszczyzny, a partner medialnym  –Radio Wrocław.

Koordynator szkolny: Alicja Nowakowska