Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim na pierwszym miejscu stawia dobro ucznia.

Uczniowie mają tu zróżnicowane potrzeby edukacyjne, a Szkoła robi wszystko, aby wspomagać możliwości uczniów. Świat idzie naprzód i Szkoła nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim również. Zajęcia są nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim atrakcyjne i efektywne m.in. dzięki interaktywnej podłodze, która zagościła na naszych zajęciach. Nowoczesna edukacja, to taka, która przełamuje stereotypy, otwiera nowe drzwi na drodze edukacji.  Warto pamiętać, aby jej pełnoprawnymi i aktywnymi uczestnikami byli również uczniowie, którzy potrzebują wsparcia.

  • W roku szkolnym 2021/2022 powstała nowoczesna i kolorowa pracownia rewalidacyjna, która służyć ma nie tylko uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale także wszystkim, którzy uczęszczają do kamienieckiej Jedynki.

Pracownia rewalidacyjna wyposażona jest w narzędzia rozwijające motorykę małą – pomoce dydaktyczne, które angażują uczniów: kolorowe koraliki, piórka, przeplatanki i mnóstwo innych materiałów angażujących dzieci do pracy. Nowoczesne i zajmujące dla ucznia programy interaktywne również są z powodzeniem stosowane w Szkole. Rozwijaniu motoryki dużej i koordynacji ruchowej służy atrakcyjny drewniany zestaw do ćwiczeń, którego budowę można dowolnie modyfikować i dopasowywać do potrzeb uczniów oraz różnorodny tor przeszkód czy basen z kulkami.

Niewątpliwą atrakcją jest wspomniana wcześniej interaktywna podłoga, czyli tzw. „magiczny dywan”, dzięki któremu dzieci mają możliwość usprawniać dysfunkcje w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej czy motoryki dużej. Poprzez wizualizację zadań, a co najważniejsze możliwości aktywności ruchowej nasi uczniowie mogą wyrównywać deficyty w zakresie logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, czy kompetencji edukacyjnych.

  • Zajęcia rewalidacyjne, edukacyjne, a nawet świetlicowe czy wychowania fizycznego stają odtąd interaktywną przygodą.
Wioletta Ciborowska