Sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki – porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniu 03.04.2015 r. oraz 29.04.2015 r.
  3. Ochrona zespołu pałacowo parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem oraz ochrona zabytków i gatunków przyrodniczych na przykładzie pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim.
  4. Działalność kulturalna na terenie Gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
  5. Działalność sportowa na terenie Gminy.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.