Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, uświadamia przedszkolakom dlaczego i w jaki sposób segreguje się śmieci.

15 września 2017 r. przedszkolaki wraz z wychowawcami grup wyruszyli na  „wielkie sprzątanie”. Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Dzieci dzielnie i z zapałem sprzątały wraz z Paniami plac przedszkolny.

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” dzieci z naszego przedszkola dowiedziały się o konieczności dbania o swoje otoczenie  wysłuchując  opowiadania o „ Wielkiej przygodzie w małym miasteczku” B. Eysmontt. Poznały zasady prawidłowego zachowywania się podczas wycieczki do lasu z wiersza pt. „Dzieci dbają o środowisko” B. Formy oraz dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku przyrodniczemu i jak można temu zapobiegać. Przedszkolaki z wielkim zapałem segregowały odpady do wcześniej wykonanych przez nie i Panią pojemników. Wspólnie z nauczycielem wykonały pracę plastyczną pt. „Kolorowe kontenery”, która utrwaliła poznane wiadomości.

Na zakończenie zajęć ćwiczenia umuzykalniające przy akompaniamencie „Moja Planeta” Majki Jeżowskiej. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Irmina Brzozowska / Małgorzata Buczko / Renata Kocjan-Górska / Małgorzata Grajek