Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Perspektywa uzyskania praw miejskich dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki i uzyskania statusu gminy miejsko- wiejskiej.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka