Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Tematyka posiedzenia:  

  1. Harmonogram imprez kulturalnych i sportowych przedstawionych przez Kluby Sportowe, GCK, stowarzyszenia.
  2. Wstępny program Wiosny Tulipanów.
  3. Sprawy różne.