Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 16 lipca 2021 r.  na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

 • Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników (między innymi popularne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych).

KOWR: 

 • Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:

 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
 • Program Agroenergia;
 • Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program Czyste Powietrze;

KRUS:

 • Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie
 • Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty: 

 • trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
 • CBJ: badania gleby.

Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców terenów wiejskich z Dolnego Śląska skorzystało z oferty, jaką niosą unijne dotacje przeznaczone nie tylko na rozwój gospodarstw rolnych, ale także przedsiębiorczości. Wobec powyższego, wyrażam nadzieję, że okażą nam Państwo wsparcie przyłączając się aktywnie do naszej inicjatywy.

Link do połączenia zostanie opublikowany na stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB.  W razie jakichlowiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym ARiMR – email BP024_Kancelaria@arimr.gov.pl / Robert Zacher – tel. 748157533 lub z Oddziałem Regionalnym ARiMR z Justyną Borysewicz pod numerem tel: 713647118 – wewn: 62118.