Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku z wystąpieniem  na terenie województwa dolnośląskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej jednostki chorobowej przez migrujące obecnie ptaki, nakazuje ścisłe przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768 ze zm.).

Mając na uwadze ochronę zwierząt przed tą jednostką chorobową przypomina, że hodowcy drobiu i innych ptaków są zobowiązani do stosowania zasad bioasekuracji określonych w powyższym rozporządzeniu. Treść komunikatu PLW w Ząbkowicach Śląskich na poniższej infografice lub do pobrania po kliknięciu TUTAJ.