Na co dzień możemy widzieć postęp w przywracaniu cząstki barokowych ogrodów opata. Gdy nadejdzie przyszłoroczna wiosna staną się przestrzenią spokojnego spędzania czasu dla naszych mieszkańców i gości Kamieńca Ząbkowickiego.

Warto przypomnieć, że ponad 600-letnia obecność zakonu cystersów wyrzeźbiło trwały ślad na naszym mieście. W XVIII wieku, w okresie rozkwitu opactwa, powstały wokół niego wspaniałe barokowe ogrody opackie które zapewniały miejsce wypoczynku i kontemplacji dla cystersów. Po zlikwidowaniu klasztoru stopniowo zniszczono wszystkie zewnętrzne elementy świadczące o ich istnieniu, pozostały jednak ryciny pokazujące ich pierwotne piękno.

Teraz, po ponad 200 latach na wybranym fragmencie ujrzeć można to, co było owocem wielu lat ciężkiej i wytrwałej pracy ojców cystersów. Prace rekonstrukcyjne zakończą się wkrótce. W ramach prowadzonych prac zaplanowano odbudowę i renowację istniejących zabytkowych murów dawnego ogrodu opackiego oraz ułożenie ścieżek spacerowych wraz z odtworzeniem ich historycznego podziału, posadowienie rzeźb i postumentów. Uwidocznione zostaną dawna fosa i kanał rzeki opływającej opactwo. Pojawią się też nasadzenia wraz z instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi.

Odnowione ogrody staną się ogniwem większego przedsięwzięcia, jakim jest tworzone już centrum przyrodniczo-ekologiczne, którego bazą staje się teraz jedna z oficyn Pałac Marianny Orańskiej. Częścią dydaktyczną będą właśnie ogrody opackie, gdzie będzie pokazywana bioróżnorodność na przykładzie ponad 200 gatunków roślin i krzewów. W połączeniu z ukazaniem pracy cystersów i ich pomysłów w gospodarowaniu na ziemi, zobaczymy jak piękna jest otaczająca nas przyroda i jak warto się o nią troszczyć.

Ta historyczna i zabytkowa część Kamieńca Ząbkowickiego kryje jeszcze dużo nieodkrytych fragmentów historii. Jeden z artefaktów udało się odkopać – to dawny most na fosie wokół klasztoru. Jest podobny do mostu przed głośnym wejściem do opactwa od strony obecnej ul. Młyńskiej. Po zabezpieczeniu i zakończeniu wszystkich robót będzie można oglądać ten niezwykły obiekt.

Cały teren będzie odpowiednio oświetlony, a jego wygrodzenie zaznaczy strefę wolną od zgiełku i przestrzeń spotkania z pięknem przyrody oraz zapewni komfort odpoczynku przybywającym w to miejsce – dodaje burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec, zachęcając do obejrzenia relacji video na ten temat.