Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki – w porządku obrad:

  1. Ocena realizacji planu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – świetlice wiejskie, środowiskowe i KGW.
  2. Działalność ZGKiM oraz CIS.