Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  3. Realizacja budżetu za rok 2017.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy