Dziewiętnaście osób z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II przystąpiło do I etapu Konkursu Mitologicznego, który odbył się 1 marca 2017 r.

Organizatorem konkursu jest corocznie Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. To już V edycja Dolnośląskiego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2016/2017. Cele konkursu to:

  • rozbudzenie zainteresowań mitologią grecką i rzymską,
  • wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
  • zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy mitologicznej.

Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły podstawowej z Dolnego Śląska. Konkurs jest dwuetapowy.  Etap I konkursu – szkolny – odbywa się w szkole podstawowej, która zgłosiła swój udział. Etap II konkursu – wojewódzki – odbywa się w Zespole Szkół Urszulańskich (przy pl. Nankiera 16) we Wrocławiu. Zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w konkursie wyznacza lektura mitów greckich i rzymskich – „Mitologia” Jana Parandowskiego.

Wyniki:

  • I miejsce – Jessika Ciborowska kl. V
  • II miejsce – Manuela Siwak, Weronika Szymczak z kl. VI
  • III miejsce – Remigiusz Myśliwiec z kl. VI, Maciej Kopyś z kl. V

Wyróżnienia: Hanna Stuglik, Wiktoria Sarzyńska, Oliwia Dudek.

Gratulujemy najlepszym i życzymy, aby zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego!

Uczestnicy konkursu pod opieką pani Alicji Nowakowskiej