• Zarządzeniem nr 141/2024 z dnia 24.05.2024 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Byczeń w granicach działki nr 251/3.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.05.2024 r. do dnia 14.06.2024 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.