Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki uprzejmie informuje, iż w związku z możliwością przystąpienia mieszkańców do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, wydawane są formularze oświadczeń.

Druki można pobrać u sołtysów, w szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wypełnione oświadczenia należy w jak najszybszym terminie (do 8 grudnia 2017 roku) przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, celem kwalifikacji danej rodziny do w/w programu i przyznania paczek żywnościowych. Wydawanie żywności odbędzie się na terenie Gminy Kamieniec  Ząbkowicki, w okresach cyklicznych do 20 czerwca 2018 r.

Kwota kryterium dochodowego to: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 068 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby/rodziny, które są objęte w/w programem przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie, nie składają nowych oświadczeń.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec