• Zarządzeniem Nr 21/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 11/2.
  • Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Mrokocin nr 33/7.

.Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.01.2024 roku do dnia 20.02.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

  • Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 31.01.2024 roku do dnia 21.02.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.