Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego Konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej w roku 2017/2018 na zadanie pod nazwą:

„Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

wpłynęła jedna oferta, złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Nauczycielska 2, na ogólną wartość brutto przedmiotu zamówienia 42 300,00 zł.

Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 42 300,00 zł na realizację w/w świadczeń zdrowotnych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus Plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Nauczycielska 2.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec