• Zarządzeniem nr 253/2023 wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I stanowiącą jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 02.10.2023 r. do dnia 23.10.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) odwołuje pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie: Sosnowa w granicach działki 64/4 o pow. 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr  KW – SW1Z/00061545/8, wyznaczony na dzień 24 października 2023 r.  o godz. 12:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13. Przyczyną odwołania przetargu jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
  • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) odwołuje pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie: Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki 765 o pow. 1,4469 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW – SW1Z/00065494/3, wyznaczony na dzień 17 października 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13. Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana planów gospodarczych tj. przeznaczenie działki pod inwestycję kanału ulgi zbiornika.
  • Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że Zarządzeniem nr 6/2023 z dnia 13 października 2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 188 o pow. 0,2880 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 13.10.2023 r. do dnia 03.11.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.