Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) odwołuje pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębach:

  • Ożary w granicach działki 34/7 o pow. 2,8700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW – SW1Z/00065159/3, wyznaczony na dzień 19 października 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13. Przyczyną odwołania przetargu jest potrzeba sprostowania klasyfikacji gruntów.
  • Topola w granicach działki 567 o pow. 0,7248 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW – SW1Z/00065596/8, wyznaczony na dzień 26 października 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13. Przyczyną odwołania przetargu jest potrzeba sprostowania klasyfikacji gruntów.
  • Topola w granicach działki 568/4 o pow. 4,3349 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW – SW1Z/00065596/8, wyznaczony na dzień 27 października 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13. Przyczyną odwołania przetargu jest potrzeba sprostowania klasyfikacji gruntów.