Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 85/2,
  • Zarządzeniem Nr 91/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 25/3.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 19.04.2023 roku do dnia 10.05.2023 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.