• Zarządzeniem nr 50/2024 z dnia 05.03.2024 r. wykazano do dzierżawy część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Starczów w granicach działki nr 720.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 05.03.2024 r. do dnia 26.03.2024 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.