Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 305/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 133.
  • Zarządzeniem Nr 304/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Byczeń nr 29/2.
  • Zarządzeniem Nr 303/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/6.
  • Zarządzeniem Nr 302/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/4.
  • Zarządzeniem Nr 301/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/3.
  • Zarządzeniem Nr 300/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/2.
  • Zarządzeniem Nr 299/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/1.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.12.2018 roku do  dnia 08.01.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.