Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**

Zarządzeniem nr 177/2021 z dnia 18 maja 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 936/4 o pow. 1,35 mkw oraz 679/7 o pow. 3,14 m², stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.05.2021 r. do dnia 08.06.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.

**

Zarządzeniem nr 186/2021 z dnia 24 maja 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 707/2 o pow. 40 mkw, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.05.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.