Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziła Ambasador Królestwa Niderlandów Pani Daphne Bergsma.

Wizyta odbyła się 6 marca 2023 r. Pani Ambasador z dużym zainteresowaniem zwiedzała Pałac Marianny Orańskiej wraz ze swoimi współpracownikami: Panią Matyldą Andala – przedstawicielką Działu Kultury w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce Panią Joanną Skubisz z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz tłumaczką Panią Małgorzatą Dowlaszkiewicz. Goście byli pod wrażeniem wielkości pałacu i parku oraz skali realizowanych prac rewitalizacyjnych i odtworzeniowych, dzięki którym podarowany nam przez historię skarb architektury i krajobrazu wraca do pięknego kształtu obmyślonego i spełnionego z woli Marianny Orańskiej.

Burmistrz Marcin Czerniec, wraz z Panią przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetą Chodasewicz oraz wiceprzewodniczącymi Panią Sylwią Demidowicz i Tadeuszem Cenarskim, informowali i prezentowali Pani Ambasador zakres prac już wykonanych i jakie są planowane w celu odnowy i promocji całego założenia pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wizytę Pani Ambasador Królestwa Niderlandów w Kamieńcu Ząbkowickim traktujemy jako docenienie wysiłku podejmowanego przez samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, aby odbudować i ukazać piękno tego wyjątkowego dzieła, jakim jest niewątpliwie Pałac Marianny Orańskiej. Mamy też nadzieję, że kolejne nasze działania będą zyskiwać wsparcie w ramach obustronnych relacji. Jestem wdzięczny za tę wizytę i rozmowy prowadzone w otoczeniu, jakie wykreowała 150 lat temu Marianna Orańska – powiedział burmistrz Marcin Czerniec.