W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 15 września 2016 r. odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone ponad tygodniową kampanią wyborczą, podczas której sześciu kandydatów przedstawiło wiele pomysłów na organizację życia szkolnego na ciekawych i oryginalnych plakatach.

Chętni do pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego mieli też okazję zaprezentować swoje kandydatury wszystkim uczniom na szkolnych apelach. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

  • Manuela Siwak z klasy VI,
  • Oliwia Staniucha z klasy VI,
  • Remigiusz Jachimowski z klasy VI,
  • Martyna Przybylska z klasy V,
  • Oliwia Grześków z klasy V,
  • Zuzanna Biel z klasy IV,
  • Kinga Bednarz z klasy IV.

W wyborach wzięło udział 138 uczniów. Wszystkie głosy były ważne. W wyniku przeprowadzonych wyborów ukształtował się następujący skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca – Aleksandra Janik z klasy VI,

Zastępca przewodniczącej  –  Klaudia Mikosz z klasy IV,

Skarbnik  –  Emilia Łukasik z klasy VI,

Sekretarz – Wiktoria Śnieżek z klasy VI,

Członkowie Zarządu

Wiktoria Sarzyńska z klasy V,

Roksana Aleksiewicz z klasy V,

Natalia Sopuch z klasy VI.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za chęć pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego oraz za wielkie zaangażowanie w kampanię wyborczą. Głosującym dziękujemy za wysoką frekwencję i oddanie ważnych głosów. Wszystkim członkom Zarządu Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Manuela Siwak pod opieką Alicji Walerian i Mileny Skotnickiej