W pierwszych dniach października wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki  Pan Marcin Czerniec miał wyjątkowych gości. Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 złożyły wizytę w Urzędzie Gminy.

Już od wejścia dzieci zostały bardzo  mile przywitane przez zastępcę wójta Panią Karolinę Sarzyńską, która oprowadziła grupy przedszkolaków po Urzędzie, pokazując kolejno wszystkie biura i zapoznając dzieci z pracą urzędników. Dzieci bardzo interesowały się pracą Urzędu. Jedną z atrakcji podczas wizyty była możliwość odwiedzenia gabinetu Wójta. Szczególnie zainteresowane były specyfiką pełnienia roli włodarza Gminy. Pan wójt Marcin Czerniec opowiedział dzieciom o funkcji Urzędu w gminie. Chętnie odpowiadał na wszystkie pytania przedszkolaków, między innymi: „Czy Pan Wójt lubi Swoją pracę?”, „Czy praca Wójta jest ciężka?”, „Ilu ma Pan pracowników?” Dzieci natomiast pozytywnie zaskoczyły Wójta wiedzą na temat naszej  pięknej miejscowości. Kto wie, może za kilkanaście lat nazwisko któregoś z małych gości zawiśnie na drzwiach gabinetu Wójta?

Następnie wspólnie zrobiliśmy zdjęcie z włodarzem naszej Gminy, a także chętne dzieci siedziały na fotelu wójta, co było dla nich dodatkową atrakcją. Pan Wójt z ogromną życzliwością przyjął przedszkolaków, w miłej, przyjaznej atmosferze rozmawiał z nimi oraz wysłuchał wierszy i piosenek w wykonaniu najmłodszych. Dzieci zaciekawiło także biuro ewidencji ludności, gdzie mogły sprawdzić miejsce swojego zameldowania. Na zakończenie naszego spotkania wszystkie dzieci otrzymały od wójta kolorowe długopisy, zakładki pyszne słodkości. Pan wójt Marcin Czerniec w ramach podziękowań za miłe przyjęcie i poświęcony czas od swoich gości otrzymał pięknie wykonane przez dzieci laurki. Wizyta w Urzędzie była dla przedszkolaków nie tylko zabawą, ale i częścią programu edukacyjnego. W Urzędzie Gminy rozpoznały godło Polski, herb Gminy Kamieniec Ząbkowicki, a także dowiedziały się gdzie zapadają decyzje o rozwoju ich najbliższego otoczenia. A celem wycieczki było: tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie dzieci z ludźmi dorosłymi, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

Bardzo dziękujemy Panu wójtowi Marcinowi Czerniecowi, zastępcy wójta Pani Karolinie Sarzyńskiej za miłe i życzliwe przyjęcie przedszkolaków. Dziękujemy także wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za uśmiech i wyrozumiałość dla naszych małych obywateli.