Dzieci uczęszczające do kamienieckiego Przedszkola Publicznego Nr 1 codziennie spacerują ulicami Kamieńca zwiedzając naszą piękną miejscowość. Uważamy bowiem, że najmłodsze pokolenie powinno poznawać najbliższą okolicę,  w której żyje, bawi się i uczęszcza do przedszkola.

Nasze przedszkolaki poznają kulturę narodu w wymiarze lokalnym, dokonania ludzi, zabytki naszej miejscowości(np. Pałac Marianny Orańskiej), a także przyrodę najbliższego otoczenia. Ucząc szacunku do przyrody, kultury i tradycji uczymy szacunku do „małej i wielkiej Ojczyzny” Spacery ulicami naszej miejscowości to nie tylko chęć poznawania najbliższego otoczenia, ale także okazja do przypomnienia podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego ,umiejętności poruszania się po drogach. Podczas spaceru bardzo często mijamy znane już dzieciom budynki instytucji ,takie jak: Szkoła Podstawowa Nr 1, Poczta, Policja, Gminne Centrum Kultury, Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy itp.

Poznając swoją miejscowość – jej zabytki i historię – dziecko czuje się z nią związane. Jest to jego miejsce na ziemi-„ mała Ojczyzna”.  Niemcewicz pisał „Nic bardziej nie przywiązuje do kraju, jak znajomość historii jego”. Uważa się, że jeśli ktoś pokocha „małą Ojczyznę” jest szansa, że pokocha „dużą Ojczyznę”-kraj, w którym mieszka. Dlatego warto pokazywać dzieciom wszystko to, co cenne w najbliższej okolicy (kulturę, tradycję, piękno środowiska przyrodniczego, cechy charakterystyczne danego regionu).

Każdy spacer, wycieczka wyzwala pozytywne emocje: radość, zadowolenie, ciekawość. W ten sposób dzieci integrują się w grupie przedszkolnej, wzmacnia się więź emocjonalna z rówieśnikami. Spacery i wycieczki kształcą wrażliwość młodego człowieka na piękno i sztukę. Dzieci poznają właściwe wzorce zachowań, uczą się jak należy zachować się np. w muzeum (jesteśmy cicho, nie dotykamy eksponatów); w parku (nie niszczymy przyrody, nie depczemy trawników, nie zrywamy kwiatów, a szczególnie tych będących pod ochroną); czy na placu zabaw (bawimy się zgodnie, pożyczamy sobie zabawki, ustępujemy miejsca na zjeżdżalni czy huśtawce). Spacery, wycieczki do parku są wspaniałą okazją do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Dzieci bardzo lubią: biegi, skoki, wspinanie się, przeskakiwanie przez przeszkody. Ponadto wycieczki i spacery są receptą „na nudę”, dostarczają pomysłów na różne sposoby spędzania wolnego czasu, przyczyniają się do rozwoju mowy, myślenia, spostrzeżeń. Przyczyniają się do rozładowania emocji, agresji, napięć fizycznych dzieci, a organizowane w różnych porach roku hartują organizm.

Spacery i wycieczki są źródłem radości, zadowolenia dzieci. Dzięki nim w sposób bezpośredni dzieci poznają otaczający je świat. Zachęcamy więc rodziców do organizowania dzieciom spacerów i wycieczek ze względu na duże ich znaczenie w rozwoju osobowości dziecka. A przecież dzieci są dla nas największym skarbem.