W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się zainicjowana przez Gminę akcja upowszechniania wiedzy o bezpiecznym zachowywaniu się dzieci w trakcie drogi do szkoły i  po szkole, jak również podczas wypoczynku popołudniowego.

Podczas spotkań z uczniami klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim prezentowana była przez najmłodszych wiedza na temat właściwego zachowywania się oraz unikania zagrożeń. Na zakończenie poszczególnych lekcji wszystkie dziewczynki i chłopcy otrzymali w prezencie specjalne odblaskowe opaski, aby być lepiej dostrzegalnym przez uczestników ruchu drogowego. W spotkaniach z klasami I A i I B, II A i II B oraz III A i III B uczestniczył wójt Marcin Czerniec.