W piątek 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 1. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Wprowadzenie sztandaru i odegranie hymnu państwowego.
  2. Otwarcie sesji Rady Gminy przez radnego seniora.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
  6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Wystąpienie Wójta Gminy
  9. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II

Sebastian Kowalski