Realizacja ubiegłorocznego budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki była głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy.

Radni analizowali szczególnie finanse Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto omawiano stan windykacji podatkowej za drugie półrocze 2015 r. Zapraszam do obejrzenia – poprzez You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – zapisu video z prac naszych radnych.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki