Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 71/2023 z dnia 21 marca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 120,
  • Zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 21 marca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 300.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.03.2023 roku do dnia 11.04.2023 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.