Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 286/9.
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.01.2023 roku do dnia 08.02.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.