Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z aktualnym zestawem informacji dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.