Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 317/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 117/2,
  • Zarządzeniem Nr 318/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 179/4.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 14.22.2022 roku do dnia 04.01.2023 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.