Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 248/2022 z dnia 04.10.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 808/6, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 249/2022 z dnia 04.10.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 325/3, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 250/2022 z dnia 04.10.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 707/2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wyżej wymienione zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 04.10.2022 r. do dnia 25.10.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie których znajdują się wymienione wyżej nieruchomości.